نمایش یک نتیجه

میز مربع

میز مربع جنس و مقاوت عالی هر سه میز زیر یک دیگر جا میشوند